D2LoD.net - Diablo II Private Server

Full Version: Przenoszenie postaci
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Temat ten służy jako podanie do przeniesienie postaci na inne konto.

Wzór:
Konto, na którym znajduje się postać: diabloel
Nazwa postaci: soska
Konto docelowe przeniesienia: diabloel-1

Koszt tej usługi to: 50 FG
Konto, na którym znajduje się postać: Msi87
Nazwa postaci: Java_XXX

Konto docelowe przeniesienia: Msi87-1

Fg poleciało Oczko. PZDr.
(10-11-2016, 06:35 PM)Msi87 Wrote: [ -> ]Konto, na którym znajduje się postać: Msi87
Nazwa postaci: Java_XXX

Konto docelowe przeniesienia: Msi87-1

Fg poleciało Oczko. PZDr.

Done.
Konto, na którym znajduje się postać: czu
Nazwa postaci: Beatrice

Konto docelowe przeniesienia: czu-soso

Fg poleciało. Pozdrawiam.
(02-25-2017, 12:18 PM)czu Wrote: [ -> ]Konto, na którym znajduje się postać: czu
Nazwa postaci: Beatrice

Konto docelowe przeniesienia: czu-soso

Fg poleciało. Pozdrawiam.

Done.
Konto, na którym znajduje się postać: van_Hellsing-3
Nazwa postaci: Blood
Konto docelowe przeniesienia: van_Hellsing-7

Fg poszło Uśmiech
(03-02-2017, 11:01 PM)van_Hellsing Wrote: [ -> ]Konto, na którym znajduje się postać: van_Hellsing-3
Nazwa postaci: Blood
Konto docelowe przeniesienia: van_Hellsing-7

Fg poszło Uśmiech

Done.
Konto, na którym znajduje się postać: Onil211
Nazwa postaci: BoomBoo
Konto docelowe przeniesienia: Onil21

fg poszlo
(03-14-2017, 12:54 PM)onil21 Wrote: [ -> ]Konto, na którym znajduje się postać: Onil211
Nazwa postaci: BoomBoo
Konto docelowe przeniesienia: Onil21

fg poszlo

Done.
Acc Horrorshow-1
postać Ozyrys

na acc
Skalpello2

fg wysłano
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17