D2LoD.net - Diablo II Private Server

Full Version: Pobranie zapisu postaci do gry offline
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
 Temat ten służy jako podanie do otrzymania zapisu postaci tzw. charsave, który umożliwia grę offline (single player).
Nazwa konta w grze musi pokrywać się z nazwą konta na forum.

Wzór:
Konto, na którym znajduje się postać: kaziu
Nazwa postaci: kazimierz

Koszt tej usługi to: 50 FG